Spørgsmål og svar

Når vi har fået din underskrift på aftalen og afsluttet den endelige kontrol, får du pengene ind på din konto i løbet af 1-3 bankdage. 

Lånet er et såkaldt annuitetslån. Det betyder, at du tilbagebetaler samme beløb hver måned.

Nej, du kan uden omkostning opsige lånet helt eller delvist, når det passer dig.

Hvis Låntager er utilfreds med Bankens håndtering af de ydelser, som Låneaftalen vedrører, henstiller Banken til, at Låntager i første omgang kontakter Bankens kundeservice for, om muligt, at afklare årsagen til Låntagers utilfredshed.

Hvis Låntager ønsker at klage over Banken, skal dette ske skriftligt til: Klageansvarlig, backoffice@tfbank.dk

Banken behandler klager efter Finansinspektionens forskrifter og generelle retningslinjer.

Hvis Låntager vurderer, at klagen ikke har resulteret i tilfredsstillende afhjælpning fra Bankens side, kan Låntager henvende sig til det Finansielle Ankenævn i Danmark på: https://fanke.dk/klage/, det almindelige klagenævn i Sverige på: www.arn.se, European Consumer Centres (ECC), Konsument Europa på: www.konsumenteuropa.se eller til en almindelig domstol henblik på prøvelse.